AKTUALIZACJA TS-WIN

1. Zasady publikowania aktualizacji przez producenta programu „TS”

W zarządzaniu oprogramowaniem „TS” stosujemy zasadę, że co pewien dłuższy okres czasu (zazwyczaj raz w roku) podnosimy wersję oprogramowania. Najnowsza wersja (wg stanu na grudzień 2016) to wersja nr 8. Jednak aktualizacje publikujemy dużo częściej – po każdym rozszerzeniu funkcjonalności programu, dodaniu nowej opcji, nowego zestawienia itp. – nieraz nawet kilka razy w miesiącu. Oznacza to, że w ramach jednej wersji może być opublikowanych wiele aktualizacji, z których każda również jest numerowana (np. wersja nr 7 programu „TS-WIN” miała 61 aktualizacji). Numer aktualnie posiadanej wersji programu oraz numer aktualizacji w ramach tej wersji wyświetla się zarówno po uruchomieniu programu spedycyjnego „TS-WIN” jak i po uruchomieniu programu serwisowego „TS-WIN Serwis” (p. rysunek poniżej)

Numer wersji programu i aktualizacji
Wszyscy zarejestrowani Użytkownicy programu „TS” otrzymują od naszego działu handlowego informacje o kazdej nowej aktualizacji wraz z podaniem jej numeru, opisem wprowadzonych zmian, sposobem instalacji itp. Informacje te wysyłamy na skrzynki emailowe naszych Klientów oraz publikujemy na naszych stronach internetowych. Decyzja o pobraniu i zainstalowaniu aktualizacji należy tylko i wyłącznie do Użytkownika programu „TS”.


2. Zasady instalowania aktualizacji przez Użytkowników programu „TS”

W momencie wykupienia licencji każdy nowy nabywca programu otrzymuje najnowszą jego wersję – obowiązującą w chwili zakupu. Od tego momentu obowiązują następujące zasady pobierania aktualizacji:

 1. każdy Użytkownik programu ma prawo do darmowego pobierania i instalowania wszystkich następnych aktualizacji opublikowanych przez producenta w ramach posiadanej przez siebie wersji
 2. w momencie podniesienia wersji przez producenta oprogramowania kolejne aktualizacje (publikowane już w ramach nowej, wyższej wersji) nie są dostępne dla posiadaczy wersji niższych. W takiej sytuacji każdy Użytkownik może wykupić prawo do aktualizacji w ramach nowszej wersji.

Zasady wykupu aktualizacji są w naszej firmie niezmienne od początku jej istnienia – koszt wykupu wynosi 15% wartości licencji rocznie liczony proporcjonalnie od daty nabycia licencji lub ostatniej aktualizacji. Zwracamy uwagę, że brak aktualizacji w kolejnych latach podnosi jej koszt (odpowiednio: 30% po dwóch latach, 45% po trzech itd..). Z tego powodu jedynie regularne aktualizowanie wersji programu gwarantuje Użytkownikom prawo do używania najnowszej – zawsze zgodnej z aktualnie obowiązującym stanem prawnym – wersji oprogramowania. W przypadku regularnego aktualizowania wersji (maksymalnie raz w roku) koszty są najniższe na rynku oprogramowania transportu i spedycji.

Z wyżej przedstawionych powodów w programie występują dwa różne tryby instalowania aktualizacji: bezpłatny (w ramach posiadanej wersji) i płatny (związany z zainstalowaniem najnowszej wersji programu)


3. Sposób instalowania aktualizacji przez Użytkowników programu „TS”

Instalacja aktualizacji jest procesem całkowicie zautomatyzowanym, realizowanym przy pomocy programu serwisowego, który uruchamia się z ikony na pulpicie serwera „TS Serwis” (albo „TS-WIN Serwis”). Jeśli ikona została przypadkowo usunięta, to program znajduje się w folderze, którego nazwę widać po uruchomieniu programu „TS” w oknie pt. „PARAMETRY POŁĄCZENIA Z BAZĄ SQL” (zazwyczaj jest to folder „TS-BAZA” na dysku „C:”). Po uruchomieniu programu serwisowego mamy do wyboru dwa tryby aktualizacji:

 1. bezpłatny – pobranie i zainstalowanie zmian w ramach posiadanej wersji
 2. płatny – pobranie i zainstalowanie nowej wersji programu

Przed każdorazowym zainstalowaniem aktualizacji zdecydowanie prosimy o:

 1. wyłączenie wszystkich programów spedycyjnych „TS” (uruchomiony ma być jedynie program serwisowy)
 2. sporządzenie archiwum bazy danych (można w tym celu użyć przycisku „Archiwzuj bazę”)
 3. w przypadku aktualizacji płatnej – kontakt z działem handlowym w celu wyliczenia kosztów aktualizacji (kontakt)

Aby sprawdzić czy są dostępne bezpłatne aktualizacje w ramach posiadanej wersji programu wystarczy uruchomić program serwisowy i nacisnąć przycisk „Aktualizacja zmian dla bieżącej wersji” (p.rysunek poniżej). Przycisk ten jest „wyciągnięty” na panel główny z uwagi na fakt, że aktualizacje publikowane w ramach posiadanej wersji są w praktyce sprawdzane przez Użytkowników po każdorazowym uruchomieniu programu serwisowego

Aktualizacja zmian dla bieżącej wersji

Aby zainstalować płatną aktualizację związaną z zainstalowaniem najnowszej wersji programu należy wybrać opcję „Aktualizacja wersji programu” z menu „Aktualizacje” (p. rysunek poniżej). Po wybraniu opcji wymagane jest dodatkowe potwierdzenie tej instalacji przez Użytkownika

Aktualizacja wersji programu


 

4. Rozwiązywanie problemów technicznych podczas instalowania aktualizacji programu „TS”

W razie wystąpienia jakiegokolwiek problemu podczas aktualizacji prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym (kontakt).

Najczęstszą przyczyną niepowodzenia aktualizacji jest posiadanie nieaktualnego programu serwisowego „TS Serwis”, skutkuje to zazwyczaj wystąpieniem komunikatu „Nie można nawiązać połączenia z serwerem producenta” podczas próby zainstalowania aktualizacji. W takim przypadku należy zainstalować najnowszą wersję programu serwisowego. Przed instalacją należy sprawdzić w jakim folderze jest program serwisowy i dla jakiej firmy został zainstalowany (wg schematu pokazanego na rysunku poniżej).

Lokaliacja bazy danych i programu serwisowego TS Serwis
 

Po spisaniu w/w parametrów należy:

 1. wykonać archiwum przyciskiem „Archiwizuj bazę”
 2. wyłączyć program serwisowy
 3. przejść na stronę www.jaxa.pl i uruchomić znajdujący się tam instalator serwera (pierwszy składnik)
 4. w trakcie instalacji podać ustalone wyżej parametry instalacji: folder w oknie „Wybierz folder docelowy”, nr firmy w oknie „Zaznacz dodatkowe zadania”
 5. uruchomić program serwisowy i powtórzyć próbę aktualizacji

Aktualizacja programu serwisowego jest zawsze bezpłatna.